Ny-Hedeby

Ny-Hedeby

I 1969 blev der afholdt korpslejr for De Danske Drengespejderne på Stevninghus ved Hostrup Sø, ved Kliplev i Sønderjylland og for de danske pigespejdere i 1970. Begge gange var temaet var vikingelivet. Målet var at bygge en kopi af Hedeby. I årene op til lejren i 1969 begyndte arbejdet, og man gjorde sig stor umage med at få tingene så historisk korrekte som muligt, både med hensyn til placering af husene og også ved anvendelse af datidens værktøj. Således er de fleste af de byggemetoder, der ses i vikingebyen en kopi fra de fund der hidrører udgravningerne i det gamle Hedeby. 


Da korpslejren var afsluttet, var det meningen af husene skulle nedrives. Men en del spejdere gik ind og dannede et spejdercenter, der fik navnet Ny-Hedeby Spejdercenter. Vikingebyen vedligeholdes centerets frivillige medarbejdere.


Centret har i dag en fast kerne på 20 aktive borgere (spejdere), der bruger rigtig meget fritid på at vedligeholde husene, men der afholdes også sommerlejre og andre aktiviteter for spejdere og andre interesserede fra både Danmark og Udlandet. Alle aktiviteter har et præg af vikingetiden, og foregår i størst mulig omfang i vores lille “by”, hvor der i dag findes syv huse. Om sommeren, gæster mere end 1000 spejdere området og mange af deres aktiviteter tager udgangspunkt i vikingebyen.


Centermedarbejderne er organiseret i Borgerforeningen Stevninghus. Hvis du vil vide mere eller er interesseret i at yde en indsats med vikingebyen og aktiviteterne, så er du velkommen til at kontakte os på mail: borger@svevninghus.dk